รถบรรทุก 10 ล้อตู้
 
         
     
รถบรรทุกตู้ 10 ล้อ ขนาด 2.35 X 7.10 X 2.40 บรรจุสินค้า 12 พาเลท น้ำหนักบรรทุก 11.5 ตัน
รถบรรทุกตู้ 10 ล้อ ขนาด 2.35 X 7.10 X 2.40 บรรจุสินค้า 12 พาเลท น้ำหนักบรรทุก 11.5 ตัน